Smuleliten

27 oktober 2007 - Noa Noa christmas collektion

Kategori: Mode och skönhet

Den 1 november är det Noa Noa-kväll i Malmö. Då visas den nya kollektionen för julen upp. De få plagg jag sett har varit otroligt vackra. Det brukar ju vara så, men jag tycker att höst/jul kollektionen detta år är utöver det vanliga. Titta och bli inspirerad.

___ **** ___

24 oktober 2007 - sånt

Kategori: Secondhandbarn

image525
Det har hänt en del grejer. Självklart sånt som gör ont. Självklart, eftersom det alltid gör ont, så fort Dom gör någonting. För så infekterad är situationen att intentionerna bakom handlandet inte längre spelar någon roll. Allt gör ont. Och det konstiga är att "det är ju familj man kan ju inte bara klippa banden" blivit mer och mer en pappersreplik. Man kan klippa banden om banden bara gör ont. Det finns ingen mening att umgås med dem man inte mår bra av - bara för att det finns blodsband. Eller i detta fallet pseudoblodsband - inte ens det. Så allting rörs upp igen. Samma gamla visa. Jag börjar hoppas och föreställa mig saker. Bröllop där alla är närvarande - alla är vänner och alla är stolta över mig. Så fort jag tänker mer realistiskt på det ploppar det upp jävligheter. 

Dom kommer vara där - men dom kommer inte teckna. Och numera räcker det med att det sker en gång att jag "måste avläsa i onödan" för att jag ska känna mig kränkt. En enda gång, för att gränsen är perforerad. Det tålamod jag har med andra, har jag inte längre med Dom. Det blir bara en enda lång påminnelse om hur svinigt jag känner mig behandlad. 

Men som sagt. Det dyker upp förhoppningar. Vilda förhoppningar där jag sitter och räknar "november, december, januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti -  10 månader! Om de bara vill och lägger manken till kan de lära sig tillräckligt" och om de bara gör det så kommer ALLT förändras. Inte. Egentligen. Men det vill jag inte låtsas om, för en sådan insikt innebär att det faktiskt är kört för oss. Jag kommer aldrig kunna förlåta dem. Inte ens om. Och hur berättar man det för sin lillebror? Berätta om ni vet. För han vill ta på sig oket att lösa allting mellan oss, mig och de andra. Han - som inte ens vet hur bra/dåligt jag hör idag. Han som tar för givet att jag kan prata i telefon.

Jag sa faktiskt till honom om det. Frågade honom om han inte tyckte det var det minsta konstigt att det gått 1.5 år sedan operationen och att INGEN i familjen tagit reda på hur mycket jag hör nuförtiden. Att anklaga mig för att jag skulle kunna ringa istället för att ta hjälp av F, är ganska morbit. Jag tror inte ens han har tänkt på det.

På fredag ska jag intervjuas av "Allers". Jag vet inte riktigt vilken vinkel jag ska välja. Just nu känns det otänkbart att skjuta hela den här historien åt sidan. För i grund och botten handlar ALLT om det här. Allt handlar om att inte känna sig hemma och att ta beslut för sin egen skull - inte andras. Det var Ci-implantatet som gav mig mod att ta tjuren mellan horna och avsluta alla bråk - genom att ge dem chans att ställa saker till rätta. Nu tror jag inte längre det går. Jag känner mig så ensam. Ensam och trött. Och jag hatar hoppet. Hoppet är det som gör mest ont.

21 oktober 2007 - Judisk ras som äktenskapshinder

Kategori: Likvidation

image520
Det första världskriget sades vara det första - och det sista. Man kunde inte föreställa sig ett nytt krig så nära inpå. Man ville inte föreställa sig det. I det längsta höll man uppe den diplomatiska fasaden och hoppades på att Adolf Hitlers försäkran att han INTE ville ha ett krig, stämde. Sverige hade lyckats hålla sig utanför första världskriget. Tyskland var en av de viktigaste importörerna av svenska varor och tyska var ett allmängiltigt språk i Sverige - ungefär som engelskan är idag. De goda relationer man hade med Tyskland ville man bevara. Dessutom blev många svenskar också påverkade av Hitlers framgångsrusiga propaganda. Det fanns en ömsesidig beundran på teologiskt håll med Martin Luther som ledstjärna. De rasbiologiska begreppen var i högsta grad etablerade i Sverige. I Uppsala låg ett internationellt erkänt rasbiologiskt institut och i många kretsar var det en självklarhet att man skilde judisk ras från arisk.

Men det som juridiskt skulle ställa till trassel när Tyskland beordrade Sverige att neka äktenskap mellan ariska flyktingar och judar, var Haagkonventionen som inträtts 1904. Denna konvention fastslog att juridiska ärenden skulle lösas efter den berördas hemlands lagar. Därför såg Svenska myndigheter det som en plikt att agera som Tyskland önskade i juridiska frågor. Konsekvensen för de tyska flyktingarna var bland annat det som är primärt i Jarlets boki - förbud mot äktenskap mellan arier och jude. Svenska myndigheter krävde en såkallad arierförsäkran av de berörda som tvingades vittna om att de var helt och hållet ariska generationer tillbaka.

Svenska kyrkan hade stort inflytande på sina medborgare. Kyrkan hade hand om folkbokföring, de tillhandahöll information om vilka medlemmar som inte var döpta (t ex de av mosaitisk tro) och kyrkan bestämde om ett äktenskap skulle godkännas eller ej, i och med den såkallade hindersprövningen. Det vore fel att förutsätta att kyrkan samlade information fö ratt förvissa sig om vilka som tillhörde "rätt" tro. Kyrkans insamlande av information var av allmän art. Men eftersom det i både kyrka och samhälle fanns vissa allmängiltiga rasbegrepp, skulle insamlandet av denna information verka ödesdiger för de ariska flyktingar som kom till Sverige med förhoppningar om att gifta sig med partners av judisk tro.

Inom kyrkan levde föreställningen om judar som gudsmördare och ett utvalt folk dömt att lida kvar. Redan på Augustinus tid sågs judendomen som en viktig påminnelse och varning om vad som skulle hända den som inte hade den enda sanna tron - kristendomen. Judendom var förkastlig av teologiska skäl, men efter upplysningen när den sekulariserade världen trängde undan den religiösa tron, började de teologiska argumenten sakna kraft.  Nu utvecklades nya metoder för att förklara judendomens fördömelse. Rastänkandet hängde ihop med framstegstänkandet, socialdarwinismens "äta eller bli uppäten". Bara de bästa människorna förtjänade att leva, resterande såg man som parasiter som skadade det perfekta samhället. Kyrkans inställning till judarna hade varit kluven. Å ena sidan såg man dem som ett alarmerande exempel på vad som kunde ske om man INTE var en god kristen. Å andra sidan döpte man judar (både frivilligt och tvångsdop under medeltiden). Men under den period som Hitler tog makten och när nurnberglagarna ägde kraft var de teologiska aspekterna inte centrala. En jude var jude genom sitt biologiska ursprung - och inget dop i världen kunde förändra den saken.

Skandinavier var arier och stod högt i kurs i det nazistiska tänkandet. Samarbete mellan Tyskland och Sverige kännetecknades av samförstånd och lydnad. Sverige till och med underlättade för det nazistiska maskineriet genom att samtycka till passmärkningen av judar. En stor del av den anmärkningsvärda underdådigheten inför Hitlers befallningar syftade antagligen på att hålla oss utanför kriget, icke protestera - men dessa argument räcker inte till för att förklara de rasistiska värderingarna som trots allt - hemsökte svenskarna.

Jarlets bok behandlar hindersprövningen av de ariska medborgare som flytt till Sverige från Tyskland för att gifta sig. Den behandlar "vardagshistoria" genom att fokusera på specifika "fall" men belyser också andra länders agerande under samma förutsättningar som Sverige. Det var ju nämligen så att Nederländerna protesterade mot Tysklands befallningar - på helt annan nivå än Sverige. "Judisk ras som äktenskapshinder i Sverige" levandegör ett stycke av Sveriges mörkaste historia - men belyser också de personer som vågade protestera. Jarlets bok behandlar juridiska förutsättningar på ett sätt som borde bli en tråkig avhandling, men genom att berätta om verkliga personer och deras öden, lyckas Jarlet skapa en bok som berör.


Mer om bokens innehåll kommer när jag sovit :)!!!

- Hade svenska myndigheter kunnat handla på annat sätt
- Svensk arierförsäkran
- Motståndet

17 oktober 2007 - Doris och realiteten

Kategori: Lettura

När Doris Lessing fick höra Svenska nobelakademins motiviering till varför hon fick priset (motivieringen i sig brukar vara ungefär lika lättlästa som någon dikt av Tranströmmer) sa hon

"sa dom det? Löjligt"

och då blev jag kär i henne. Gud vad skönt med en så opretiantös människa. Så befriande. Men så gillar hon katter också. Vem kan vara dum i huvudet som gillar katter?

15 oktober 2007 - är religion ett virus?

Kategori: Poetik

image512
Jag läser en bok av en författare som heter Tremlin. Boken heter "Minds and Gods" och behandlar psykoanalytiska socialbaserade sätt att se på människans behov av religion. Tremlin framför en intressant tes. Han hävdar att religion kan liknas vid ett virus. Tremlin tror inte på några eviga idéer om godhet och ondska. Tvärtom tror han att allting härör ur människans medvetande. Det tyckte jag lät ganska självklart. Men det har tydligen provocerat teologer i hela Världen. Det provaktiva ligger alltså i Tremlins tes att människan skapar Gud och inte tvärtom. Men Tremlin är ingen ateist. Han ser det heliga i tro, han har bara ett annat sätt att se på ursprunget i tron. Enligt författaren har de flesta människor de religiösa substanserna, möjligheterna inneboende. De ligger så att säga latenta och väntar på att förlösas. När detta sker sprider sig de religiösa idéerna lika snabbt som luftburet virus. Ideér smittar alltså människan och är mer eller mindre livskraftigt. Precis som med virus har vissa människor större benägenhet att bli smittade, medan andra är immuna. Huruvida denna benägenhet är positiv eller negativ går författaren inte in på. Jag upplever att han har respekt för det han kallar för den inutiativa tron. Den som vi känner, förtröstar på och som berättar hur vi ska handla. Den sekundära tron - som manifesterar sig i konstuella mönster, ritualer (som kristendomens system) verkar mindre intressant. Själv ser jag tron - när den berikar människan och får henne att öppna sig för andras medvetande och känslor som något positivt. När den tvärtom får människan att sluta sig och förskansa sig i små grupper som hävdar att de har den enda sanna tron - då är det självklart mer negativt. Iallafall så lägger författaren fram hypotesen att vår gudsreligion stammar från våra relationer i vardagslivet. Han fnyser åt Frankl och Tillich (som är abstrakt teologiska och pratar om Gud som något omedvetet varande) och menar att människans Gudsrelation är färgad av precis samma komponenter som våra relationer med andra människor. Vi interagerar med vår omgivning. Vi interagerar med vår föreställning om Gud också. Vi ber, vi "känner av" det rätta, agerar efter vår föreställning om vad vi tror Gud känner. Gud fungerar som en privat biktfader. Han har ständigt ett öga på oss och ser vilka vi är - vilket skapar en grundläggande moral.

Allt det här är spännande. Min tro är abstrakt och det är den i första hand för att den varit mycket konkret. Jag har haft en föreställning om Gud som den straffande Guden, någon som jag ständigt måste tillfredställa - men alltid misslyckats göra nöjd. Den formen av tro lockar fram tvångstankar i mig. "Om jag glömmer att köpa mjölk så kommer min bästa kompis dö", ett slags diaboliskt köpslående som är långt ifrån sunt. När jag var nyinflyttad till Lund och hade ett one-night-stand lyckades jag inbilla mig själv att jag fått hiv - men inte bara för att jag hade haft sex. Mest var det för att jag hade skrivit en dikt som anspelade på att Gud inte var närvarande under förintelsen, vilket jag förebrådde honom. Av detta fick jag alltså undergångstankar och föreställde mig att Gud skulle straffa mig. Och den konkreta gudsrelation jag hade då - den påminde mest om min relation med mina föräldrar. Även om det inte gick så långt att jag blandade in hiv i den vevan :). Min mer abstrakta tro gestaltar sig genom praktiskt handlande. Jag har stora problem att be till Gud. Närmast min tro känner jag mig när jag uträttar saker jag vet är rätt. När jag slåss för någon jag tycker om, när jag jobbar ideelt, när jag försakar något som är viktigt för någon annans skull. Först då vågar jag känna utan att tänka. Jag tror att alla har en gudsrelation. För till och med i frånvaron av Gud är han närvarande i en icke-närvaro. Men jag tror också att tro är något som man inte kan tvinga fram och att man kan vara areligiös hela livet - och ändå försonas med sig själv och mänskligheten.

Det finns lika många vägar till Gud som det finns människor på jorden. Och gud är bara ett annat ord för kärlek.

15 oktober 2007 - Är detta en människa? - nej det är en duva

Kategori: Poetik

image511Jag är på riktigt dåligt humör. En av mina favoritbloggare råkar ut för trassel i sjukvården som vägrar sjukskriva honom - trots att han mår uppenbart dåligt. Jag lider med honom. Det är så jävla typiskt att man måste vara som frisk för att kunna bli sjukskriven. Sen läser jag såna där korkade inlägg som en viss bloggerska gjorde för ett tag sedan, som verkligen andas "sjukskrivna människor är lata och bara låssas, jag skulle också kunna stanna hemma för att det är så jobbigt att gå upp om morgonen - men det gör jag inte för jag är en bra människa" och känner att det värsta är inte att HON tycker det. Det värsta är att så många tycker precis som hon.

Folk i allmänhet gafflar om sina surt förvärvade skattepengar och om hur många som "fuskar" för att få bidrag etc etc etc. De glömmer fasligt snabbt bort att också de sjuka betalat skatt hela sitt liv. De glömmer bort att det sociala skyddsnätet finns av en orsak. Dock är det som förvånar mig mest faktiskt att dessa personer (och de är allt för många) faktiskt tror sig vara kompetenta att berätta för sjuka huruvida de är rättmätigt sjuka eller egentligen borde jobba. Dessa människor tror sig verkligen kunna gallra ut fuskarna från de riktigt sjuka - och de har inte alltför sällan en hemmagjord offermall för ändamålet. Dessa mallar har fiffigt onyanserade regler över hur en sjuk ska bete sig för att anses vara sjuk. Paralellt med denna hobbysnickrade psykologi kryddade lathund finns självklart också mallen för hur ett våldtäktsoffer ska bete sig för att inte anses "vara sig själv att skylla". Men det kan vi ta en annan gång. Huvudpoängen är att du måste bete dig på ett visst sätt för att anses vara sjuk.

I denna oempatiska och smått surrealistiska verklighet är offren och de verkligt sjuka sängbundna. De får dropp och kan inte ta sig till affären själva. De får skjuts av sina familjemedlemmar för att ta sig till doktorn och de svarar bra på behandlingen från början. Det finns inget utrymme för rehabilitering. En patient som skrattar är en frisk men ovetande arbetsmyra. En person som skämtar borde jobba dubbelt. Så fick jag till exempel höra när jag var sjukskriven och jag hade tagit mig till en badhall och träffade på en bekant från Universitetet - att jag såg "väldigt frisk ut för att vara sjukskriven". Det faktum att den kommentaren ledde till en veckas ångest och karvande i handlederna, kan vi låta bero. De där stickreplikerna av oempatiska välvillingar borde förbjudas. Det sticker tydligen i ögonen på dem att se någon som de förutsätter ska ligga i sängen och dö - faktiskt vara ute och motionera. De ser sig själv som samhällets stöttepelare som försörjer oss lata jobbvägrare och tycker att dom har RÄTT att sparka på oss som ligger - eller simmar. Heil whatever. Så jag är arg. Samhället tar inte vara på folks talanger och misstror individer på ett sätt som är förintande.

Det Kyrkan var för hundra år sedan, det är socialapparaten idag. Socialnämnden ser dig, allsmäktiga försäkringskassan och alla blåsta blondiner (man behöver inte vara blond för att vara blåst) svingar sina pekpinnar och belönar dem som agerar på rätt sätt. De som agerar offer på rätt sätt. Och alla som inte gör det , de som faller utom ramen - de är bara lögnare och pengakåta parasiter.

För psykiska sjukdomar syns ställan utanpå. Det vore bättre att ha svulster över hela kroppen. Ser ni inte att mitt hjärta är brustet?!!! Ser ni inte demonerna som tittar ut genom mina ögon?!! Och det är en av orsakerna till att det finns zebraflickor och pojkar överhuvudtaget. För om ingen ser smärtan inuti mig - då måste jag visa den konkret. Ytliga och snabba bedömningar som ifrågasätter folks smärta skär djupa sår i människor som söker hjälp. Jag vet hur svårt det är att bli sjukskriven. Det kan inte finnas många fuskare - för det är faktiskt lättare att gå till jobbet än att försöka få pengar när man är sjuk. Och om man väljer det senare - då är det ganska illa. Så varför jaga de eventuella fuskarna med blåslampa när man vet att verkligt sjuka människor hamnar emellan?

Sådant hanterande vittnar om en väldigt otrevlig människosyn. Det vittnar om en vilja att tvinga ut folk på arbetsmarknaden - som inte är redo för det. Och kortsiktigt ser det säkerligen bra ut (iallafall i pappren). Långsiktigare får vi en psykvård som brister på precis varenda område. Vi får människor som knaprar piller för att uthärda livet. Vi får folk med ärr över hela kroppen, människor som förstörs av alla misslyckade försök att jobba trots att de inte hanterar det - än, och därmed i slutändan blir tröstlösa sjukpensionärer. Och i längden får vi också fler självmordsförsök. I längden kan pekpinnar i folks arselhål vara mindre lönsamt än att respektera sina medmänniskor när de ber om hjälp. För respekt är faktiskt inte att försöka lösa någon annans situation utifrån sin egen livssituation. Respekt är att leva sig in i någon annans situation, ha förståelse för andras känslor och inte ifrågasätta smärta.

En dag kan du vara i samma situation. Faktiskt. Och då vill du bli behandlad som en verklig människa. Du vill inte bli ifrågasatt och ses som en börda för samhället.  Då vill du ha hjälp. Behandla alltså andra som du själv vill bli behandlad - NÄR DU ÄR I SAMMA SITUATION.

Dove with Gun

14 oktober 2007 - ta eget ansvar

Kategori: Poetik

image509Vi är nog många tjejer som går omkring med en osäker trettonåring i oss. Är min rumpa stor i den här? Har jag tagit för mycket mascara? Varför glor folk på mig? Har jag glömt att stänga gylfen? Besegrad av vårt taskiga självförtroende sneglar vi ner mot dragkedjan vid skrevet. Vi har redan förlorat. Klart den är stängd - men bara det faktum att vi TITTADE. Ja det är kört. Det finns en sån ambivalens, å ena sidan vill vi att ni tittar. Å andra sidan vill vi gömma oss. Klart det finns nivåskillnader. Någon tjej klär sig bylsigt för att gömma sig själv. Någon annan klär sig slampigt (jo jag tänker faktiskt fortsätta använda det ordet, eftersom folk har en föreställning om vad det ÄR för kläder jag syftar på - och för att jag inte fördömer slampighet i allmänhet - det är inte jag som lagt in den negativa undertonen - jag tycker inte det är något fel med horor, slampor och lättfotade små saker) för just den tjejen hoppas att hon ska bli sedd som självständig - någon som vågar - någon som klarar av att ta skit och ge igen. Väldigt få gör det. Och efter att de 70-åriga (och självklart den lilla kategorin 32 åriga tjejer som är så öppna och tror att dom vet allting och kan allting...heil whatever) tanterna och pekpinnarna med felfinnar tittat med avsmak på våra kläder så känner man att man vill krypa ihop i ett hörn och ulka lite sött för sig själv....och det borde man inte behöva göra...

Kläder är medlet för att signalera vem du är. Eller vem du vill vara. Eller vem du tror att du vill vara. Men det var inte kläder jag skulle snacka om, utan kroppsideal - igen!!! För jag är inte ensam om att tycka om min kropp - samtidigt som jag inte är nöjd. Och jag ryar, jag tjafsar och skäller. Men jag gör sällan något mer åt det än att modella och visa att JAG kan vara vacker, trots att jag är 150 cm lång och väldigt kurvig. Men nu har jag hittat ett nytt medel att visa fram skönhet - nämligen fotograferandet. Här är jag allsmäktig. Jag väljer vilka modeller jag vill plåta. Och jag vill i första hand plåta KVINNOR. I topmodel hade dom en utmaning där tjejerna skulle plåtas som pinupor. Fotografen slet med tjejerna som försökte puta med det ickeuns gram av fett de hade...."attityd för i helvete skrek de arga fotograferna och bad de underviktiga brudarna att puta...PUUUUTA...

image510Ungefär som att försöka sälja kylskåp i Antarktis. Pingviner bryr sig faktiskt inte. Eller öh...det var ju på Sydpolen pingvinerna fanns. Fan jag kommer bort från ämnet. Poängen var att de här tjejerna inte kunde göra pinup-mode eftersom pinupmode förutsätter former. Det är som vegetarisk köttfärs. Det finns inte. Så fram för de tjejer som KAN göra pinupmode. Fram för de tjejer som har hela arsenalen i ...bakfickan. Shoot! För det handlar faktiskt om vilka typer av modeller man promotar. Strålkastarljus på Jennifer Lopez? Ah...nu vill alla ha en rumpa - fokus på Kate Moss - alla vill ha platt mage, lår som inte rör vid varandra ens om tjejen korsar benen....och shit...vi vill ju ha de där nyckelbenen och revbenspjället också....på något sätt. Fast kanske inte egentligen. Men vi vill VARA Kate Moss, få den uppmärksamheten  hon får. Få höra hur vackra vi är. Och tjäna pengar....

Alla vill inte bli modeller, självklart. Men alla vill nog egentligen hitta utrymme för sin egen skönhet. Man vill hitta någon som ser ut som en själv - som andra säger är väldigt vacker. Och sen kan man förlika sig med sitt öde. Ugly Betty - hjärta jag. Eller fan...till och med Prince. För att HAN är 150 cm och kämpar. Ibland är det pinsamt när han ranglar fram på sina 50 cm höga skor...men oftast är det skönt..... Och för er som är födda under 90-talet....Prince var cool när jag var liten. Typ. Whatever. Jag vet inte vad jag gafflar om. Egentligen borde jag gå och sätta mig och läsa. Om någon timme kommer F hem från jobbet och Dennis och E kommer hit. Då ska mina feministrytnignar gått över....för annars blir de fasligt uttråkade. Måhända.

Poängen....poängen..för det finns en sådan. Min poäng är att jag ska plåta vackra kvinnor som inte ser ut som skator i ansiktet utan är naturligt och vackert runda. Så rund och sund som man blir om man äter dumlekolor lite då och då  - och tränar när man får lust. Såna som vi kan identifiera oss med....ibland.

14 oktober 2007 - "autumns sonett"

Kategori: Modellbilder

image507
Modeller: Maria L och Freddi L
Fotograf: ElinLeticia Högabo
Plats: en liten lekplats med romantiska kulisser i höstens färger :)

Det här är de sista bilderna från sessionen med Maria. Efter lite bearbetning började jag hitta "det" som jag sökte efter. Jag har blivit fasligt inspirerad av Dostojevskij. Jag avslutade "Brott och straff" för någon vecka sedan och är halvvägs in i "Dubbelgångaren", Dostojevskijs fräna beskrivning av St Petersburg inspirerar mig på både gott och ont. Romantik och sagolika figurer som leker med djävulen - that´s my bag baby. Iallafall just nu. En av bilderna ovan kommer användas till Femfotografers nya tema, nämligen "ensam". Om du är en söt liten snutt kan du gå in och rösta på denna veckas bilder.

13 oktober 2007 - fotosession "Winterdream"

Kategori: Modellbilder

image506

Fotograf: ElinLeticia Högabo
Plats: Min och Freddis lägenhet
Modell: Maria L

12 oktober 2007 - kroppsideal för hundratjufjärde gången

Kategori: Poetik

Alltid när size 0 tas upp av någon och röster höjs för att idealet av idag är sjukt, så kommer per automatik en massa "naturligt smala" tjejer skriva till tidningarna och rasa över att dom känner sig taskigt behandlade. "Varför ska det vara okej att vara tjock, när det inte är okej att vara smal?". Men jag tycker inte att det handlar om det. När man diskuterar modeidealet så finns det inget kurvigt som är vackert. Alla tjejer ser ut som benrangel för att det är så man SKA se ut. Modehusen syr upp kläder upp till storlek 36 och sen anpassas modellerna till det modet. Det är ju knappast så att man drar in en 38:a i omklädningsrummet och låter henne leka Hulken med 100 000 dollars kläder. Det betyder inte att det är något fel med små storlekar - men det är fel att det är allrådande på modefronten!

En smal tjej har snygg rumpa, läckra ben och underbar mage. Men ytterst få har stora fylliga bröst. Idealet av idag säger att du ska ha både och! Du ska vara smal och ha stora bröst. Det går inte riktigt ihop. Så vi försöker skapa det på konstgjord väg - inget sunt ideal. Men betyder det att du som är normalsmal ska gå och ha dåligt självförtroende? Nepp!!! Du ska vara stolt och lycklig över att du har en vacker slank figur. Kurviga tjejer med vackra liljekullar ska vara glada och stolta över det.

När rösterna höjs höjs dom inte mot de smala tjejerna utan mot modet som rår. De vill föra in andra storlekar än 32-36 på modescenen och varför skulle de inte få göra det? Riktigt smala tjejer kan klaga när de inte hittar sina storlekar i affären längre ungefär som storlek 46 och uppåt har det. Men till dess tycker jag de ska hålla mun och vara glada över att se ut som små rådjur!

6 oktober 2007 - LÄS DETTA och gör det NU

Kategori: Poetik

image489Det är sällan jag förälskar mig så handlöst som jag gjort i Marielle. Hon är ruskigt smart, hon provocerar, och driver med både sig själv och idiotiska föreställningar om hur man MÅSTE vara för att bli omtyckt. Hon är helt enkelt bäst. Och ibland skriver hon så fruktansvärt bra att det gör ont i mig. Du måste läsa "Jävla parasiter". Läsa och begrunda! Och göra något åt. Klicka här för att komma till Marielles blogg!